Služby v oboru oceňování majetku

Provádíme oceňování nemovitostí, movitých věcí, podniků, finančního a nehmotného majetku.

Zpracujeme pro Vás:

 • Znalecký posudek dle Vyhlášky Ministerstva financí (cena zjištěná);
 • Znalecký posudek na cenu obvyklou.
 • Odhad obvyklé (tržní) ceny.

Znalecké posudky zpracováváme pro:

 • Daňové účely (daň z nabytí nemovitých věcí, daň z příjmu).
 • Majetková vypořádání.
 • Dědická řízení.
 • Insolvenční řízení.
 • Exekuce.
 • Vyjádření o tržní ceně pro notáře.
 • Oceňování vkladů do obchodních společností atd.

Ing. Monika MARKOVÁ

Znalkyně jmenovaná Krajským soudem v Brně v oboru Ekonomika, ceny a odhady, spotřební elektronika, výpočetní a kancelářská technika, vybavení a zařízení domácností.

Odhadce na základě koncesní listiny pro předmět podnikání oceňování majetku pro:

 • Věci movité
 • Věci nemovité
 • Nehmotný majetek
 • Finanční majetek
 • Podnik

Ing. Jiří MAREK

Znalec jmenovaný Krajským soudem v Brně v oborech:

 • Ekonomika, ceny a odhady nemovitostí;
 • Stavebnictví, stavby obytné a průmyslové.

Odhadce na základě koncesní listiny pro předmět podnikání Oceňování majetku pro věci nemovité.

web: www.odhadymajetku.cz