Služby v oboru oceňování majetku

Provádíme oceňování nemovitostí, movitých věcí, podniků, finančního a nehmotného majetku.

Zpracujeme pro Vás:

 • Odhad obvyklé (tržní) ceny.

Ocenění zpracováváme pro:

 • Majetková vypořádání.
 • Dědická řízení.
 • Insolvenční řízení.
 • Exekuce.
 • Vyjádření o tržní ceně pro notáře.
 • Oceňování vkladů do obchodních společností atd.

Ing. Monika MARKOVÁ

Odhadce na základě koncesní listiny pro předmět podnikání oceňování majetku pro:

 • Věci movité
 • Věci nemovité
 • Nehmotný majetek
 • Finanční majetek
 • Podnik