Ing. Monika Marková

Na trhu již více než 25 let

Bytovou problematikou se odborně zabývám od roku 1994. V roce 1999 jsem založila svou kancelář zaměřenou na obory:

 • Správa a údržba nemovitostí.
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daňové evidence se specializací pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.
 • Realitní činnost.
 • Oceňování majetku.

Hlavní činností mé kanceláře je správa nemovitostí

Hlavní činností mé kanceláře je správa a údržba nemovitostí. Našimi klienty jsou zejména společenství vlastníků, bytová družstva vlastníků, nově vzniklá stavební bytová družstva, a také majitelé nemovitostí z řad fyzických a právnických osob.

S rozvojem privatizace bytového fondu a po zkušenostech mnoha vlastníků, že zajistit si správu vlastními silami není tak jednoduché, roste zájem o kvalitní a profesionální servis, a ten my Vám nabízíme.

Členové bytových družstev, společenství vlastníků a uživatelé bytů se na mne a pracovníky mé kanceláře mohou obrátit s jakýmkoliv požadavkem či problémem v oblasti bydlení.

Pracovní doba u nás začíná v 8.00 hodin a končí v 17.00 hodin, úřední hodiny jsou každodenní, pondělí až pátek. Je samozřejmostí, že si naši klienti mohou dohodnout i jim vyhovující termín.

Během pracovních dnů, ve dnech pracovního volna a klidu a ve svátky je plně zajištěna havarijní služba.

Veškeré opravy zajišťujeme dodavatelsky – máme sjednané smluvní partnery.

Naše činnost správce zahrnuje i zprostředkování a zajištění úvěru či rekofondu ve spolupráci přímo s bankovními institucemi, zprostředkování a vyřízení dotací na bydlení, zajištění projektové dokumentace.

Našim cílem je spokojený klient

Péče o nemovitost vyžaduje celou řadu odborných znalostí z různých oblastí jako je právo, ekonomika, daně, technické vzdělání apod. Našimi klienty jsou vlastníci nemovitostí z řad fyzických a právnických osob (společenství vlastníků, bytová družstva vlastníků či nově vzniklá stavební bytová družstva. Všem nabízíme individuální tzv. rodinný přístup a průhlednou činnost, kterou očekávají.

Vlastníci a uživatelé bytů chtějí být pravidelně informováni, vyžadují naši připravenost k osobním kontaktům a tzv. neanonymnímu přístupu. V praxi uplatňujeme systém řízení, který má za cíl neustále zlepšovat kvalitu našich služeb.

Při převzetí nemovitosti do správy naše služby začínají tím, že pro vlastníka nemovitosti provedeme bezplatně vstupní revizi stavu jeho nemovitosti v oblasti právní, ekonomické a technické, sloužící jako podklad pro harmonogram prací v jednotlivých oblastech, průběžnou správcovskou činnost, případně pro nápravu zjištěných nedostatků.

Úlohu správy se vlastníkovi nevyplatí podceňovat. Zanedbáním povinností řádného hospodáře si vlastník může vytvořit celou řadu „pastí“, které se mohou vymstít nejen materiální e ekonomickou újmou, ale mohou mít i právní důsledky. Vlastník by v žádném případě neměl litovat prostředků, které na řádný výkon správy obětuje, neboť se nepochybně vrátí a zúročí v podobě bezstarostného vlastnictví nemovitosti. Je důležité zajistit kvalitní správu provozovanou odborníkem. Rozsah služeb, zadání a delegace pravomocí je ve Vašich rukou! Nemovitost nesmí chátrat, musí být zajištěna její reprodukce a investiční návratnost.

Reference

Správu nemovitostí provádíme pro společenství vlastníků, bytová družstva, fyzické a právnické osoby v těchto lokalitách:

 • Uherské Hradiště
 • Uherský Brod
 • Staré Město
 • Kunovice
 • Uherský Ostroh
 • Velehrad
 • Jalubí
 • Buchlovice
 • Boršice
 • Polešovice
 • Bílovice
 • Veselí nad Moravou
 • Luhačovice
 • Velké Karlovice
 • Nový Malín