Oceňování majetku

NAŠE SLUŽBY

Provádíme oceňování nemovitostí, movitých věcí, podniků, finančního a nehmotného majetku.

Zpracujeme pro Vás:

 • Znalecký posudek dle Vyhlášky Ministerstva financí (úřední ocenění).

 • Znalecký posudek - stanovení ceny obvyklé.

 • Odhad obvyklé (tržní) ceny.


Znalecké posudky a odhady zpracováváme pro:

 • Daňové účely.

 • Majetková vypořádání.

 • Dědická řízení.

 • Insolvenční řízení.

 • Exekuce.

 • Vyjádření o tržní ceně pro notáře.

 • Oceňování vkladů do obchodních společností atd.

Ing. Monika MARKOVÁ

Znalkyně jmenovaná Krajským soudem v Brně v oborech:

 • Ekonomika - ceny a odhady, spotřební elektronika, výpočetní a kancelářská technika, nábytek, vybavení a zařízení domácnosti

Odhadce na základě koncesní listiny pro předmět podnikání oceňování majetku pro:

  • Věci movité
  • Věci nemovité
  • Nehmotný majetek
  • Finanční majetek
  • Podnik

  Ing. Jiří MAREK

  Znalec jmenovaný Krajským soudem v Brně v oborech:

  • Ekonomika - ceny a odhady nemovitostí
  • Stavebnictví - stavby obytné a průmyslové

  Odhadce na základě koncesní listiny pro předmět podnikání:

  • Oceňování majetku pro věci nemovité

  OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

  • Oceňování staveb
  • Oceňování pozemků
  • Oceňování trvalých porostů

  OCEŇOVÁNÍ MOVITÝCH VĚCÍ

  • Oceňování spotřebního zboží
  • Oceňování výpočetní a kancelářské techniky
  • Oceňování domácího, kancelářského a kuchyňského nábytku
  • Oceňování vybavení a zařízení domácností


   

  Zde nás najdete
  Tento dům je v naší správě
  Tento dům je v naší správě
  Ing. Jiří Marek, oceňování majetku

   
   
   
   
  Copyright © Ing. Monika Marková